Úvod

Upozornění pro všechny cestující:

Na základě dohody s městem Štětí a s Odborem dopravy Ústeckého kraje zavádíme od zítřka, tj. 17.3.2020, na přívoze Štětí následující opatření za účelem minimalizace rizik spojených s možným přenosem koronaviru mezi cestujícími:

1) V dopravních “špičkách” budou lodě přívozu jezdit kyvadlově i mimo rámec schváleného jízdního řadu tak, aby na palubě nebylo v jednu chvíli více než 20 cestujících.

2) Převozníci budou sami organizovat nástup cestujících tak, aby vpouštěli cestující na palubu až těsně před vyplutím. Ostatní cestující na břehu budou vyzváni, aby se při čekání neshlukovali.

Děkujeme za součinnost. Hodně zdraví a pevné nervy nám všem!

První plavba z přístaviště Hněvice začíná denně ve 4:21.
Poslední plavba z přístaviště Hněvice začíná denně v 0:21 a navazuje na poslední vlakové spojení. Z přístaviště Štětí na to navazuje plavba zpět na levý břeh.
Pokud bude poslední vlak zpožděný, převozník na cestující z tohoto vlaku počká.

Web kamera přívoz Štětí

Aktuální informace