Jízdní řády

První plavba z přístaviště Hněvice začíná denně ve 4:21.
Poslední plavba z přístaviště Hněvice začíná denně v 0:21 a navazuje na poslední vlakové spojení. Z přístaviště Štětí na to navazuje plavba zpět na levý břeh.
Pokud bude poslední vlak zpožděný, převozník na cestující z tohoto vlaku počká.

Vydává Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem.
Informace Dopravy Ústeckého kraje.
Změna platnosti údajů uhrazena. Uzávěrka 10.3.2019